توری مرغی مایامش

MMR3.4

عرض رول: ۰.۹ – ۱.۲ متر

ابعاد چشمه: ۳.۴ اینچ

وزن: ۵.۲ – ۶ – ۶.۵ – ۹ کیلوگرم

قطر مفتول: ۰.۳۴ میلیمتر

موارد استفاده از توری فلزی ( مرغی )

در سوله سازی زیر عایق پشم شیشه

حصارکشی ساخت انواع قفس برای پرندگان