طرح اول نمونه کار

مش های پلیمری

مش های پلیمری در رنگ و سایزهای متفاوت

پروژه سوله اهر

اجرای توری پلاستیکی با چشمه ۲۵ به وزن ۱۸۰ گرم بر متر مربع با کیفیت پتروشیمی جهت پوشش عایق سقف پروژه سوله اهر

۱۸۰

گرمی