توری پلاستیکی شش ضلعی مایامش:

HM 6

عرض رول: ۱ – ۱.۲ – ۱.۵ – ۲.۵  متر ابعاد چشمه: ۶*۶ میلیمتر وزن: ۲۲۰ تا ۳۵۰ گرم

Net dimention: ۶*۶ mm

Roll Width: ۱-۱.۲-۱.۵-۲.۵ m

Weight:  220 ~ 350 gr/m2

M6

HM 10

عرض رول: ۱ – ۱.۲ – ۱.۵ – ۲ – ۲.۵  متر

ابعاد چشمه: ۱۰*۱۰ میلیمتر

وزن: ۱۸۰ تا ۴۵۰ گرم

Net dimention: ۱۰*۱۰ mm

Roll Width: ۱- ۱.۲ – ۱.۵ – ۲ – ۲.۵ m

Weight: ۱۸۰ ~ ۴۵۰ gr/m2

M 10

HM 15

عرض رول: ۱ – ۱.۲ – ۱.۵ – ۲ – ۲.۵  متر

ابعاد چشمه: ۱۵*۱۵ میلیمتر

وزن: ۱۸۰ تا ۴۵۰ گرم

Net dimention: ۱۵*۱۵ mm

Roll Width: ۱- ۱.۲ – ۱.۵ – ۲ – ۲.۵ m

Weight: ۱۸۰ ~ ۴۵۰ gr/m2

M 15

HM 20

عرض رول: ۱ – ۱.۲ – ۱.۵ – ۲ –  ۲.۵  متر

ابعاد چشمه: ۲۰*۲۰ میلیمتر

وزن: ۱۸۰ گرم تا ۵۰۰ گرم

Net dimention: ۲۰*۲۰ mm

Roll Width: ۱- ۱.۲- ۱.۵- ۲- ۲.۵ m

Weight: ۱۸۰ ~ ۴۵۰ gr/m2

 

HM 20

HM 25

عرض رول: ۱ – ۱.۲ – ۱.۵ – ۲ – ۲.۵  متر

ابعاد چشمه: ۲۵*۲۵ میلیمتر

وزن: ۲۵۰ تا ۶۰۰ گرم

Net dimention: ۲۵*۲۵ mm

Roll Width: ۱-۱.۲-۱.۵-۲-۲.۵ m

Weight: ۲۵۰ ~ ۶۰۰ gr/m2

 

HM 25

GM 50 گابیون

عرض رول: ۲ – ۲.۵  متر

ابعاد چشمه: ۵۰*۵۰ میلیمتر

وزن: ۳۰۰ تا ۵۵۰ گرم

Net dimention: ۵۰*۵۰ mm

Roll Width: ۲-۲.۵ m

Weight: ۳۰۰ ~ ۵۵۰ gr/m2

GM 50

 موارد استفاده توری پلاستیکی شش ضلعی شرکت مایامش:

حصارکشی مزارع، باغات،دامداری و زمین های ورزشی

جایگزین مناسب گونی و پارچه های نایلونی در پروژه های عمرانی

محافظ عایق سقف سوله ها

تسلیح بتن های کف

پرورش ماهی میگو و سایر آبزیان

استفاده در صنایع غذایی جهت خشک کردن مواد خوراکی